Жилищни сгради

Жилищна сграда

Жилищна сграда

Възложител: Частен
Изпълнена: 2010 г.
Местоположение: гр. Варна