Търговски сгради

Строителна компания РЕЗОС извършва строителни услуги по изпълнение на търговски сгради както и складови бази, цефове за производство, офиси и промишлени сгради. От основаването на фирмата, екипът неизменно следва принципа да бъде адекватен на пазарните изисквания и промените в строителния бранш.

Фирмата развива дейността си в три основни направления:
  • проектиране,

  • строителство,

  • дизайн.