Промишлени сгради

Стопанска сграда

Стопанска сграда

Възложител: Частен
Период: 2016 г.
Местоположение: с. Лозен, р-н Панчарево, гр. София