Водни съоражения

ПРО, клон Бургас, Външен терапевтичен басейн

ПРО, клон Бургас, Външен терапевтичен басейн

Възложител: Водекс ЕООД
Изпълнен: 2014 г.
Местоположение: с. Ветрен, общ. Бургас