Водни съоражения

ПРО, клон Банкя, Вътрешен терапевтичен басейн

ПРО, клон Банкя, Вътрешен терапевтичен басейн

Възложител: Водекс ЕООД
Изпълнен: 2015 г.
Местоположение: гр. Банкя