Водни съоражения

Открит развлекателен басейн

Открит развлекателен басейн

Проектиране част Конструкции: инж. Радостин Григоров
Строителство: СК Резос ЕООД
Възложител: Частен
Изпълнен: 2014 г.
Местоположение: с. Търняне, общ. Гр. Видин