Промишлени сгради

Навес за складиране

Навес за складиране

Възложител: „Тони Тодоров” ООД
Период: 2014
Местоположение: гр. Елин Пелин