Концепции

В скици на листове хартия запечатваме идеите Ви за мечтаното пространство. Трием и поправяме, докато общуваме и обменяме мисли. Така заедно стигаме до концепциите за дизайн, които са в основата на бъдещия проект. Развиваме го, детайлизираме и визуализираме, а това може да бъде постигнато от опитната ръка на художник, дори без да е нужно използването на компютърни програми. Цялата документация съдържа дигитални изображения, технически чертежи и схеми. Освен тях, получавате проект с художествена стойност, който окачен на стената ще ви напомня за началото и за постигнатото.