Проектиране

В началото е идейното проектиране – етап, на който нашият екип ще изготви за Вас няколко решения на архитектурни и дизайнерски проекти, в зависимост от даденостите и Вашите очаквания. Одобреният от Вас вариант ще бъде разработен във фаза работен проект, с включени части за архитектура, конструкции и инсталационни части – ВиК, Ел, ОВК и вертикална планировка.

В процеса на работа може да разчитате на постоянна връзка със специалистите на фирмата, за да се уверите, че те ще реализират идеите Ви в съответствие със съвременните норми и изисквания за проектиране на сгради и съоръжения.

Следващата стъпка, след приключване на работният проект, е изготвяне на количествено-стойностна сметка на видовете строително – монтажни работи. Така, преди началото на строителния процес, ще разполагате с всички технически параметри и данни.

При желание от Ваша страна, строителна компания РЕЗОС ще се ангажира с административните процедури по издаване на необходимите разрешителни и документи за проектиране и строителство, съгласно българското законодателство.

Вижте последните ни проекти.

Проектиране