Водни съоражения

ПРО, клон Габрово, Външен терапевтичен басейн

ПРО, клон Габрово, Външен терапевтичен басейн

Възложител: Водекс ЕООД
Изпълнен: 2015 г.
Местоположение: м. Люляци, общ. Габрово