Търговски сгради

Магазин за хранителни стоки

Магазин за хранителни стоки

Възложител: „А1“ ООД
Период: 2019-2020
Местоположение: гр. Дупница