Търговски сгради

Магазин за хранителни стоки

Магазин за хранителни стоки 01

Възложител: Частен
Период: 2019
Местоположение: с. Казичене, Район Панчарево, гр. София