Консултации

В годините, ние като проектанти, натрупахме професионален опит в проектирането, изграждането и дизайна на жилищни сгради, спа  и wellness центрове , водни огледала и паркове.

Смятаме, че знанията ни могат да допренесат за подобряване на инвестиционите проекти.  Често се допускат грешки още в идейният проект на сгради и съоръжения, което несъмнено води до ред пропуски в строителството и довършителните дейности. Резултатите се отразяват не само финансово,  а няколкократно извършване на едни и същи строително-ремонтни дейности, губене на време, енергия и излизане извън срокове на изпълнение. 

Вярваме, че всички тези, вече превърнали се в практика процеси, могат да отпаднат още в началото на идейния проект. Освен становище, вие получавате и техническа документация към всички части на проектирането:  архитектура, конструкции, ВиК,ЕЛ, ОВК и вертикална планировка.

Консултации